Opzetten meldregeling binnen uw organisatie

Indien u helemaal nog geen meldregeling binnen uw organisatie heeft, dan is dit geen enkel probleem. Wij helpen u graag met het opstellen van een meldregeling. Wij voorzien u van een 2-tal model meldregelingen. Uiteraard is hierin de mogelijkheid van het anoniem melden, middels ons anoniem meldsysteem, meteen opgenomen. Onze kennis en ervaring is hierin optimaal verwerkt,  zodat uw medewerkers weten wanneer en hoe ze op een veilige manier misstanden binnen uw organisatie kunnen melden.

Met enkele kleine (lees simpele) aanpassingen kunt u de model meldregelingen aanpassen aan uw organisatie.

In onze model meldregelingen zijn o.a. de volgende zaken opgenomen:

Wanneer er sprake is van een misstand
Bij wie medewerkers een misstand melden en op welke manier
Wat de rechten van een melder zijn
Wat uw organisatie gaat doen met een melding
Etc.
Kosten: 2 model meldregelingen € 99,- (exclusief BTW)
Meteen bestellen? Log in op uw algemene account en ga naar aanvullende diensten (binnen 1 werkdag ontvangt u de gewenste model meldregelingen in uw mailbox)

Aanvullende anonieme meldregeling op bestaande meldregeling

Ook indien u al een bestaande meldregeling/klokkenluidersregeling binnen uw organisatie heeft, helpen wij u graag met het opstellen van een aanvullende anonieme meldregeling. We voorzien u dan van een model meldregeling (voor anonieme meldingen). Hierin is exact de mogelijkheid van het anoniem melden, middels ons anoniem meldsysteem, opgenomen. Onze kennis en ervaring is hierin optimaal verwerkt, zodat uw medewerkers weten wanneer en hoe ze op een veilige manier anoniem misstanden binnen uw organisatie kunnen melden.

Met enkele kleine (lees simpele) aanpassingen kunt u deze model meldregeling aanpassen aan uw organisatie.

Kosten: 1 model meldregeling €99,- (exclusief BTW)
Meteen bestellen? Log in op uw algemene account en ga naar aanvullende diensten (binnen 1 werkdag ontvangt u de gewenste model meldregelingen in uw mailbox)

Informeren van uw medewerkers

Indien u onze hulp wilt bij het informeren van uw medewerkers inzake de meldregeling cq. het introduceren van het anoniem meldsysteem dan is dit mogelijk. U kunt dan gebruik maken van het introductie-pakket. Hierin zit een PowerPointpresentatie, poster-/flyerontwerp en een standaardbrief. Wij geven zelf geen presentaties, lezingen, etc.

Kosten: Totaal introductie-pakket €149,- (exclusief BTW)
Meteen bestellen? Log in op uw algemene account en ga naar aanvullende diensten (binnen 1 werkdag ontvangt u het complete introductie-pakket in uw mailbox)

Checklist bedrijfsreglement

Met grote regelmaat lopen werkgevers en particuliere recherchebureaus bij onderzoek naar diefstal, verduistering, fraude, onrechtmatig ziekteverzuim, schending concurrentiebeding, etc. tegen het ontbreken van zeer belangrijke bepalingen in het bedrijfsreglement, personeelshandboek, gedragscode of huishoudelijk reglement aan. Bepalingen die beter wel hadden kunnen worden opgenomen in het bedrijfsreglement, zodat ze bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksmethoden wel hadden kunnen toepassen.

Indien u onze checklist* bedrijfsreglement aanvraagt, kunt u aan de hand van deze checklist zelf het bedrijfsreglement checken en daar waar nodig aanpassen. Zo voorkomt u in de toekomst bij voor het bedrijf schadelijke handelingen zoals diefstal, verduistering, fraude, intimidatie, etc. veel problemen. Geen duidelijk omschreven bepalingen kunnen bovendien bij ontslag en ontslagprocedures leiden tot hoge schadeloosstelling.

Onze ervaring leert dat er altijd wel een aantal belangrijke bepalingen ontbreken. Omdat er voor sommige onderwerpen geen wettelijke bepalingen zijn opgesteld is het voor u als werkgever belangrijk om hier een duidelijk beleid over te hebben waarvan alle werknemers op de hoogte zijn. Buiten het feit dat u zelf of een particulier recherchebureau meer mogelijkheden heeft tijdens het onderzoek bent u verder als werkgever juridisch ingedekt doordat specifieke afspraken duidelijk kenbaar zijn gemaakt aan uw personeel.

Het opnemen van belangrijke bepalingen in een bedrijfsreglement (medewerkersreglement) heeft als voordeel dat hierover in de toekomst duidelijkheid bestaat tussen u als werkgever en werknemer. Bij een eventueel toekomstig conflict (denk bijvoorbeeld aan; interne diefstal, fraude, etc.) heeft u als werkgever een belangrijk document in handen waarmee eventueel en indien nodig, de Kantonrechter kan worden overtuigd.

In onze checklist zijn o.a. de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Richtlijnen toepassing camerabewaking (ook verborgen camera’s)
  • Richtlijn over drugs en medicijnen tijdens werktijd
  • Richtlijnen t.a.v. diefstal & fraude door personeel
  • Etcetera (minimaal nog 20 belangrijke bepalingen)

Voorbeeld drugsbeleid
In een recente casus die aan de Kantonrechter werd voorgelegd werd een medewerker van een groot productiebedrijf ontslagen omdat hij tijdens werktijd het verboden middels speed bij zich had. Op basis van het bezit was hem ontslag op staande voet aangezegd. De werknemer erkende het bezit van de speed maar stond niet achter zijn ontslag op staande voet. De Kantonrechter heeft de werknemer in het gelijk gesteld en het ontslag nietig verklaard omdat het gebruik wel stond beschreven maar het in bezit hebben niet.

Deze uitspraak onderstreept het belang van een nauwkeurig omschreven personeelsbeleid. Indien de werkgever, bijvoorbeeld in een personeelshandboek, aan haar werknemers kenbaar had gemaakt dat (ook) op het bezit van verdovende middelen op de werkvloer ontslag op staande voet zou volgen, was het voor deze werknemer waarschijnlijk heel anders afgelopen. Een dergelijk beleid is volgens de kantonrechter redelijk en niet in strijd met goed werkgeverschap. Van belang is overigens dat het personeelsbeleid daadwerkelijk door de werkgever wordt uitgevoerd.

*De checklist bevat onderwerpen die relevant (kunnen) zijn vanuit het oogpunt van een particulier recherchebureau.

Kosten: Checklist bedrijfsreglement €99,- (exclusief BTW)
Meteen bestellen? Log in op uw algemene account en ga naar aanvullende diensten (binnen 1 werkdag ontvangt u de checklist bedrijfsreglement in uw mailbox)

Professionele opvolging

Indien u naar aanleiding van een melding (extern) onderzoek door een particulier recherchebureau wenst te laten doen, dan kunt u ons hier voor benaderen. Wij kunnen u dan na een gratis intakegesprek (op een nader te bepalen locatie) een vrijblijvende offerte inclusief plan van aanpak toesturen per email.
Brabants Recherchebureau B.V. voldoet ruim aan alle gestelde eisen doordat we met een vergunning werken welke is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB-nummer 1516) en geregistreerd staan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (M1599337).Tevens zijn wij gelegitimeerd door de politie en zijn dus alle medewerkers voorzien van een geldig legitimatiebewijs. Ook zijn wij aangesloten bij de BPOB de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus.

Kosten: Indien u gebruik wilt maken van professionele opvolging naar aanleiding van een melding, dan gelden de tarieven zoals vermeld op Brabants Recherchebureau BV.