– Brabants Recherchebureau garandeert middels anoniem meldpunt algehele veiligheid voor de
melder –

Het Brabants Recherchebureau uit Breda heeft een gebruiksvriendelijk en anoniem meldsysteem ontwikkeld dat algehele anonimiteit garandeert voor de melder. Nog steeds worden bedrijfsmisstanden vaak niet gemeld. Waarom eigenlijk? De drempel om een leidinggevende hierop aan te spreken is soms hoog, vooral omdat anonimiteit dan niet is gewaarborgd. Het gevolg is dat alleen om die reden legio bedrijfsmisstanden niet worden gemeld en het bedrijfsproces blijvend verstoren. Dit anoniem meldpunt mag echter niet worden gezien als vervanging van leidinggevende of vertrouwenspersoon; het is een laatste redmiddel. Interesse? Bekijk op onze website dan deze korte video: https://meldbedrijfsmisstand.nl/.

Waarom dit anoniem meldsysteem
Een vroegtijdige detectie van misstanden is in het bedrijfsleven onontbeerlijk. Is men er op tijd bij, dan zijn de misstanden nog minder complex. Naast het gegeven dat een onafhankelijk intern meldsysteem preventief werkt, zorgt de aanwezigheid van een anoniem meldpunt ervoor dat de bedrijfsschade aanzienlijk kan worden teruggebracht. Bij bedrijfsschade kun je denken aan: interne diefstal, declaratiefraude, drugsgebruik op de werkvloer, het lekken van vertrouwelijke informatie, etc. Deze schade kan worden gereduceerd als de drempels om misstanden te melden worden weggenomen.

Mario Jansen van Meldbedrijfsmisstand.nl legt uit:

“Gebleken is dat het aanspreken van een collega of een melding maken aan je leidinggevende niet altijd mogelijk is. Het anoniem meldsysteem is bedoeld voor gebruik in situaties waarbij melden via de normale managementlijnen (leidinggevende, vertrouwenspersoon, etc.) niet gepast is, niet effectief zal zijn of als medewerkers bang zijn voor eventuele vergeldingsacties. Als medewerkers een misstand willen melden, maar zich zorgen maken om eventuele consequenties, kan men anoniem melden. Met ons anoniem meldpunt – dat voor geïnteresseerden de eerste 14 dagen gratis te gebruiken is - haal je deze drempel weg. Ik zou alle ondernemers willen adviseren deze tool tijdig in de organisatie te implementeren. Doe je dit niet en heb je het idee dat het allemaal ‘los zal lopen’, dan stuit je in een later stadium op een enorme kostenpost. Het vroegtijdig detecteren van problemen in je organisatie is een absolute must.”

Hoe werkt het
Nadat een medewerker een misstand heeft gedetecteerd, maakt hij middels het genoemde systeem een anonieme melding. Het systeem stuurt de melder een unieke code waarmee tevens de behandelaar een notificatie per e-mail ontvangt dat een nieuwe melding is binnengekomen. De melder logt op enig moment in met deze code en de communicatie kan starten. Het voordeel van dit anoniem meldpunt is dat de melder gedurende het hele gewaarborgd is van algehele anonimiteit. Er hoeft dus geen enkele vrees te zijn dat de identiteit van de ‘klokkenluider’ bekend wordt.

Nieuwe Europese richtlijn klokkenluiders
Het Europees Parlement heeft in oktober 2019 ingestemd met een Europese richtlijn voor klokkenluiden. Deze nieuwe Europese richtlijn moet er onder andere voor gaan zorgen dat klokkenluiders beter worden beschermd. Ook wanneer zij misstanden rechtstreeks lekken naar de media, in plaats van deze eerst intern aan te kaarten. Het klokkenluiderssysteem van het Brabants Recherchebureau uit Breda voldoet aan deze richtlijn.

Leave a Reply