Over MeldBedrijfsMisstand

Het meldsysteem van MeldBedrijfsMisstand is een initiatief van Brabants Recherchebureau B.V. (erkend door het Ministerie van Justitie & Veiligheid/POB nummer 1516). Als particulier recherchebureau komen we vaak in aanraking met misstanden binnen organisaties. Niet zelden blijkt na onderzoek dat integere werknemers op de hoogte waren van de misstanden, maar deze niet eerder durfden te melden bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Bang om een melding te doen waarbij de eigen persoonsgegevens worden ge(mis)bruikt. Met het meldsysteem van MeldBedrijfsMisstand kan uw organisatie misstanden eerder signaleren en hierop anticiperen voordat het escaleert.

MeldBedrijfsMisstand is in 2016 gelanceerd met het doel om een bijdrage te leveren aan het terugdringen en voorkomen van interne misstanden bij organisaties zoals; fraude, diefstal, ongewenste omgangsvormen, etc. Middels ons meldsysteem kunnen o.a. medewerkers misstanden melden en kan er communicatie plaatsvinden tussen de behandelaar en de (anonieme) melder. Zo kan iedere melding voor alle betrokken partijen op een eerlijke manier worden behandeld, onderzocht en afgehandeld.