Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MeldBedrijfsMisstand.nl bepaalde gegevens, waaronder je persoonsgegevens, verzamelt, gebruikt en openbaar maakt en wat je opties hierbij zijn.

Contact met ons opnemen

Als je specifieke vragen hebt over deze Privacyverklaring of ons gebruik van je persoonsgegevens, cookies of soortgelijke technologieën hebt, kun je per e-mail contact opnemen met ons via [email protected] . De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is MeldBedrijfsMisstand.nl. Als je contact met ons opneemt voor hulp, moeten we mogelijk als veiligheidsmaatregel je identiteit controleren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

Verzameling van gegevens

We ontvangen en bewaren gegevens over jou, zoals:

 • Gegevens die je aan ons verstrekt: We verzamelen gegevens die je aan ons verstrekt, waaronder:
  • gegevens contact persoon: je geslacht, je naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Gegevens i.v.m. facturatie: bedrijfsnaam, bedrijfsadres en postcode, e-mailadres, KvKnr. en BTWnr. betaalmiddel(en) en telefoonnummer. In bepaalde landen verzamelen we een door de overheid verstrekt persoonlijk identificatienummer voor bijvoorbeeld facturering en fiscale doeleinden. We verzamelen deze gegevens op diverse manieren, onder meer wanneer je ze invoert tijdens het gebruik van onze dienst, contact hebt met onze klantenservice of deelneemt aan enquêtes of marketingpromoties;
  • gegevens wanneer je ervoor kiest om beoordelingen te geven, je voorkeuren te verstrekken, je accountinstellingen op te geven (met inbegrip van voorkeuren die zijn ingesteld in het gedeelte 'Account' van onze website) of ons op een andere manier gegevens te verstrekken via onze dienst of op een andere
 • Gegevens die we automatisch verzamelen: We verzamelen gegevens over jou en je gebruik van onze dienst en over je interactie met ons en onze advertenties. Deze gegevens omvatten:
  • je gebruik van het Platform;
  • je interacties met onze e-mails en tekstberichten;
  • details over je interactie met onze klantenservice, zoals de datum, het tijdstip en de reden waarom je contact met ons hebt opgenomen en, als je ons belt, je telefoonnummer en eventueel opgenomen gesprekken;
  • opnieuw instelbare apparaat-id's (ook wel advertentie-id's genoemd), zoals op mobiele apparaten, tablets en apparaten (zie het gedeelte 'Cookies en internetadvertenties' hieronder voor meer informatie);
  • apparaat- en software-eigenschappen (zoals type en configuratie), informatie over de verbinding, statistieken over bekeken pagina's, doorverwijzende bron (bijvoorbeeld doorverwijzings-URL's), browsergegevens en standaardgegevens uit het weblogboek;
  • gegevens die worden verzameld via het gebruik van cookies en andere technologieën, met inbegrip van advertentiedata (zoals informatie over de beschikbaarheid en de levering van advertenties, de URL van de website, en de datum en tijd). (Zie het gedeelte 'Cookies en internetadvertenties' voor meer )

 • Gegevens van partners: We verzamelen gegevens van andere bedrijven waarmee je een relatie hebt ('Partners'). Deze Partners kunnen bestaan uit (afhankelijk van welke diensten je gebruikt): je internetprovider; mobiele telefoonmaatschappijen of andere bedrijven die hun diensten aan je leveren ende betaling voor het Platform incasseren en met ons verrekenen. De gegevens die Partners ons verstrekken, hangen af van de aard van de door de Partner geleverde diensten en kunnen omvatten:
 • gegevens over activering van de dienst, zoals je e-mailadres of andere contactgegevens;

 • Informatie uit andere bronnen: We verkrijgen ook gegevens uit andere bronnen. We beschermen deze gegevens op de wijze zoals is beschreven in deze Privacyverklaring en houden ons daarbij aan bijkomende beperkingen die door de bron van de gegevens zijn gesteld. Deze bronnen kunnen in de loop der tijd verschillen, maar voorbeelden zijn:
  • verleners van betalingsdiensten die ons betalingsgegevens of bijgewerkte betalingsgegevens verstrekken op basis van hun relatie met jou;
  • verleners van online- en offline gegevens, waarvan we demografische gegevens, gegevens over je interesses en gegevens in verband met onlineadvertenties ontvangen;
  • openbare bronnen, zoals vrij toegankelijke databases van de

Gebruik van gegevens

We gebruiken de gegevens om onze diensten en marketingactiviteiten te leveren, te analyseren, te beheren, te verbeteren en te personaliseren, je registratie, bestellingen en betalingen te verwerken en met je te communiceren over deze en andere onderwerpen. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om:

 • de beschikbaarstelling van het Platform aan leden en de informatieverstrekking aan niet-leden over de beschikbaarheid van het Platform te coördineren op basis van jouw specifieke relatie met de Partner;
 • illegale of vermoedelijk illegale activiteiten, zoals fraude, te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken en onze Gebruiksvoorwaarden te handhaven (bijvoorbeeld door te bepalen of je in aanmerking komt voor een gratis proefperiode);
 • onze doelgroep te analyseren en inzicht hierin te krijgen, onze dienst te verbeteren (waaronder de ervaring met onze gebruikersinterface) en de selectie en de levering van content en aanbevelingsalgoritmen te optimaliseren;
 • met je te communiceren over onze dienst zodat we je nieuws over het Platform, details over nieuwe functies, speciale aanbiedingen, promotionele bekendmakingen en consumentenenquêtes kunnen sturen en je te helpen met operationele verzoeken, zoals verzoeken voor het opnieuw instellen van wachtwoorden. Deze berichten kunnen via diverse methoden worden verzonden, zoals e-mail, pushmeldingen, tekstberichten, kanalen voor onlineberichten, en communicatie via afgestemde id's (zie onderstaande beschrijving). Raadpleeg het gedeelte 'Je keuzes' van deze Privacyverklaring als je wilt weten hoe je je communicatievoorkeuren instelt of

Onze juridische grondslag voor het verzamelen en gebruiken van de in deze Privacyverklaring beschreven persoonsgegevens hangt af van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen en gebruiken. Normaal gesproken verzamelen we je persoonsgegevens als we deze nodig hebben om een overeenkomst met jou na te komen (zoals levering van onze diensten), als we een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking en dit belang niet ondergeschikt is aan jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden op het gebied van de gegevensbescherming (bijvoorbeeld onze activiteiten op het gebied van direct marketing overeenkomstig jouw voorkeuren) of als we over je toestemming beschikken om dit te doen (bijvoorbeeld voor je deelname aan bepaalde activiteiten waarmee we inzichten van klanten verzamelen, zoals enquêtes en focusgroepen). In sommige gevallen zijn we mogelijk ook wettelijk verplicht om je persoonsgegevens te verzamelen of hebben we deze anderszins nodig om de wezenlijke belangen van onszelf of iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om betalingsfraude te voorkomen of je identiteit te bevestigen).

Delen van gegevens met derden

We delen je gegevens alleen met derden voor bepaalde doeleinden, zoals hieronder is beschreven:

 • Dienstverleners: We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of contractanten ('Dienstverleners') om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of ons te helpen bij de levering van diensten aan jou. We gebruiken bijvoorbeeld Dienstverleners om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, onze dienst te personaliseren en te optimaliseren, creditcardtransacties of andere betaalmiddelen te verwerken, klantenservice te leveren, openstaande bedragen te incasseren, gegevens te analyseren en te verbeteren (waaronder gegevens over de interactie van gebruikers met onze dienst) en consumentenenquêtes te verwerken. Het is mogelijk dat deze Dienstverleners bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot je persoonsgegevens of andere informatie. We geven deze bedrijven alléén toestemming om je persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun
 • Partners: Zoals hierboven is beschreven, heb je mogelijk een relatie met een of meer van onze Partners. In dat geval kunnen we bepaalde gegevens met hen delen om de levering van het Platform aan leden en de informatieverstrekking over de beschikbaarheid van het Platform te coördineren. Afhankelijk van welke Partnerdiensten je gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld gegevens delen:
  • om Partners in staat te stellen de betaling voor het Platform te incasseren en met ons te verrekenen;
  • zodat je suggesties voor content en functies van het Platform kunt ontvangen in de gebruikersinterface van de
 • Promotionele aanbiedingen: We kunnen gezamenlijke promoties of programma's aanbieden waaraan je alleen kunt deelnemen als we je gegevens delen met derden. Bij dergelijke promoties kunnen we je naam en andere gegevens delen zodat de promotie kan worden uitgevoerd. Deze derden zijn verantwoordelijk voor hun eigen
 • Bescherming van MeldBedrijfsMisstand.nl en anderen: nl en haar Dienstverleners kunnen je persoonsgegevens en andere gegevens delen met derden of anderszins gebruiken als wij of zij redelijkerwijs van mening zijn dat het delen met derden nodig is om (a) toepasselijke wetten, voorschriften, juridische procedures of verzoeken van overheden na te leven, (b) naleving van toepasselijke gebruiksvoorwaarden te handhaven, waaronder onderzoek naar potentiële overtredingen hiervan, (c) illegale of vermeende illegale activiteiten (waaronder betalingsfraude) alsmede technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken of (d) schending van rechten, eigendom of veiligheid van MeldBedrijfsMisstand.nl, gebruikers of het publiek te voorkomen, zoals wettelijk vereist is of is toegestaan.
 • Fusies en overnames: In verband met reorganisaties, herstructureringen, fusies, verkopen of andere overdrachten van bedrijfsmiddelen dragen we gegevens over, waaronder persoonsgegevens, op voorwaarde dat de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te respecteren op een wijze die aansluit bij onze

Wanneer we gegevens delen en daarbij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte en naar andere regio's met een uitgebreide wetgeving inzake gegevensbescherming, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven overeenkomstig deze Privacyverklaring en zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

Toegang tot account en profielen 

Waar mogelijk dienen gebruikers van openbare of gedeelde apparaten zich af te melden na afloop van elk bezoek. Als je een computer verkoopt of retourneert, moet je je eerst afmelden en het apparaat deactiveren. Als je je wachtwoord of apparaat niet beveiligt of als je je niet afmeldt of je apparaat niet deactiveert, hebben latere gebruikers mogelijk toegang tot je account, met inbegrip van je persoonsgegevens.

Als je de toegang tot je account deelt met anderen of hun anderszins toegang biedt, kunnen ze je gegevens zien (waaronder in sommige gevallen persoonsgegevens), zoals je kijkgeschiedenis, beoordelingen en accountgegevens (waaronder je e-mailadres of andere gegevens in het gedeelte 'Account' van onze website). Dit is ook het geval als je onze profielfunctie gebruikt.

Je gegevens en rechten

Je kunt een verzoek indienen om toegang tot je persoonlijke gegevens te verkrijgen of onjuiste persoonlijke gegevens die we over jou hebben, te corrigeren of bij te werken.

Je kunt dit het eenvoudigst doen door in het menu van onze website het gedeelte ‘Account’ te bezoeken. Hier kun je diverse gegevens over je account inzien en bijwerken, zoals je contactgegevens en je betalingsgegevens voor het platform.

Je moet aangemeld zijn voor toegang tot het gedeelte 'Account'. Je kunt ons ook vragen om persoonsgegevens die we over jou hebben, te verwijderen.

Als je een verzoek wilt indienen of andere vragen over onze privacypraktijken hebt, kun je contact opnemen met ons via [email protected]. We beantwoorden alle verzoeken van personen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Je kunt bezwaar maken tegen verwerking van je persoonsgegevens, ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, of verzoeken om portabiliteit van je persoonsgegevens. Als we je persoonsgegevens hebben verzameld en verwerkt op de grondslag toestemming, mag je je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je je toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die we voorafgaand aan de intrekking hebben uitgevoerd, en op verwerking van je persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Ons hoofdkantoor in de Europese Unie is gevestigd in Nederland.

We bewaren gegevens zoals vereist of toegestaan volgens wet- en regelgeving, bijvoorbeeld om te voldoen aan je keuzes, voor onze facturerings- en administratiedoeleinden en voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacyverklaring. We nemen redelijke maatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te vernietigen of anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn.

Beveiliging

We nemen administratieve, logische, fysieke en bestuursmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang, gebruik en wijzigingen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een beschermingsniveau te bieden dat past bij de risico's rond de verwerking van je persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We werken deze Privacyverklaring regelmatig bij om te kunnen blijven voldoen aan wijzigingen in de juridische, wettelijke en operationele vereisten. We kondigen dergelijke wijzigingen (inclusief de ingangsdatum) aan in overeenstemming met de wet. Als je het Platform blijft gebruiken nadat deze updates van kracht zijn geworden, betekent dit dat je deze wijzigingen erkent en (zoals van toepassing) accepteert. Als je wijzigingen van deze Privacyverklaring niet wilt erkennen of accepteren, kun je het gebruik van het Platform stopzetten. Raadpleeg het gedeelte 'Laatst bijgewerkt' hieronder als je wilt weten wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Cookies en internetadvertenties

Wij en onze Dienstverleners kunnen gebruik maken van cookies en andere technologieën (zoals webbeacons) voor diverse doeleinden. We gebruiken deze technologieën bijvoorbeeld om de toegang tot onze diensten te vereenvoudigen door jou te onthouden wanneer je terugkeert, en om onze diensten te leveren en te analyseren. We gebruiken ook cookies en opnieuw instelbare apparaat-id's om meer te weten te komen over onze gebruikers en hun mogelijke interesses en om marketingboodschappen of advertenties weer te geven en op hen af te stemmen. We willen je op de hoogte houden van ons gebruik van deze technologieën, dus in dit gedeelte leggen we uit wat voor technologieën we gebruiken, wat deze doen en welke keuzes je hebt ten aanzien van het gebruik hiervan.

1.     Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die meestal worden opgeslagen op je apparaat wanneer je op websites surft en onlinediensten gebruikt. Cookies worden op brede schaal toegepast om websites te laten werken of efficiënter te maken, om rapportagegegevens te verstrekken en om te helpen bij het personaliseren van diensten of advertenties.

We gebruiken naast cookies ook vergelijkbare soorten technologieën om de bovengenoemde functionaliteit mogelijk te maken. Hieronder vind je meer informatie en voorbeelden.

2.     Wat zijn opnieuw instelbare apparaat-id's? 

Opnieuw instelbare apparaat-id's (ook wel advertentie-id's genoemd) lijken op cookies en zijn te vinden op veel mobiele apparaten en tablets (zoals de 'Identifier for Advertisers' (IDFA) op Apple iOS-apparaten en de 'Google Advertising ID' op Android-apparaten) en op bepaalde apparaten voor streaming media. Net als cookies worden opnieuw instelbare apparaat-id's gebruikt om onlineadvertenties relevanter te maken.

3.     Waarom kan MeldBedrijfsMisstand.nl gebruik maken van cookies en opnieuw instelbare apparaat-id’s?

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om onze website of onlinedienst aan te kunnen bieden. Wij en onze Dienstverleners gebruiken bijvoorbeeld deze cookies om onze leden te verifiëren en te identificeren wanneer ze onze websites en apps gebruiken zodat we onze dienst aan hen kunnen leveren. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden, de voorkoming van fraude en de beveiliging van onze
 • Cookies voor prestaties en functionaliteit: Deze cookies zijn niet essentieel, maar helpen ons je beleving op de MeldBedrijfsMisstand-website te personaliseren en te verbeteren. Ze helpen ons bijvoorbeeld om je voorkeuren te onthouden en om te voorkomen dat je eerder verstrekte gegevens opnieuw moet invoeren (bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt).
 • Advertentie cookies en opnieuw instelbare apparaat-id's: Deze cookies en opnieuw instelbare apparaat-id's gebruiken informatie over je gebruik van deze en andere websites en apps alsmede je reactie op advertenties en e-mails, zodat je relevantere advertenties te zien krijgt. Dergelijke advertenties worden 'interesse gebonden advertenties' genoemd. Veel cookies voor advertenties in verband met onze dienst behoren toe aan onze

 

Laatst bijgewerkt: 10 september 2022

© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram