Per oktober 2021 zal de EU-wet “klokkenluiders” officieel ingaan. Dit betekent dat het voor grote maar ook kleinere (MKB) bedrijven noodzakelijk is om tijdig misstanden, en onvrede die kan leiden tot misstanden op de werkvloer, op te sporen. Op 7 oktober 2019 publiceerde de Europese Raad / Raad van Europese Unie hieromtrent het volgende;

"Vandaag heeft de Raad nieuwe regels aangenomen over klokkenluiderbescherming. Volgens de nieuwe regels zullen organisaties (zowel particuliere als openbare) over veilige kanalen moeten beschikken voor het melden van onregelmatigheden, zowel intern als aan overheidsinstanties. Ook krijgen klokkenluiders gedegen bescherming tegen represailles, en moeten nationale instanties, burgers deugdelijk informeren en overheidsfunctionarissen leren hoe zij met klokkenluiders moeten omgaan.”

Hiervoor krijgen bedrijven met meer dan 50 medewerkers tot oktober 2021 de tijd. De wet heeft verstrekkende gevolgen, want de klokkenluiders genieten dan zelfs bij het naar buiten treden via de media bescherming. Het kan voor uw onderneming desastreuze gevolgen hebben wanneer een medewerker direct (anoniem) gaat lekken naar de media omdat hij/zij niet alle mogelijkheden intern aangeboden kreeg. Direct extern lekken is een teken dat intern geen gehoor wordt gegeven, of er onvoldoende mogelijkheden bestaan.

De mogelijkheden zijn volgens M. Jansen CEO van www.meldbedrijfsmisstand.nl inderdaad nog veel te beperkt. “Veel bedrijven werken (enkel) met vertrouwenspersonen. Of zien nog te weinig de preventieve werking van het melden van misstanden cq onregelmatigheden in. Een medewerker die een misstand te melden heeft loopt hiermee vaak lang rond, en heeft met de melding niets te winnen maar juist veelal te verliezen. Denk aan represailles, overplaatsing, eventueel ontslag etc..

Misschien betréft de misstand wel de vertrouwenspersoon, of een vriendschappelijke collega van de vertrouwenspersoon. Of collega’s zien/horen dat je binnenstapt bij een vertrouwenspersoon.

“Maar,” vervolgt Jansen, “je kunt je bijvoorbeeld ook voorstellen dat wanneer een schoonmaker in een ziekenhuis misstanden ontdekt bij de apotheek, en hij dit vervolgens schriftelijk moet melden bij een lid van de Raad van Bestuur, die drempel vele malen te hoog ligt.”

MeldBedrijfsMisstand, een uniek klokkenluiderssysteem, biedt volgens Jansen, de mogelijkheid om (anoniem) je bevinding te melden via een intern meldpunt. De melding wordt veilig, encrypted opgeslagen en verwerkt, conform EU-regelgeving.

“We horen wel eens dat bedrijven niks kunnen, of willen met anonieme meldingen,” aldus Jansen. “Dat is onzin, en een gemiste kans. Een anonieme melding heeft altijd een meerwaarde, is altijd een teken aan de wand. Je wilt als werkgever toch eerst zelf je oor te luister leggen, voordat de journalist van een landelijke dagblad dit doet? Dat kan namelijk zeer negatieve gevolgen hebben voor je onderneming.”

Het meldsysteem is niet helemaal nieuw. Vooral de grote organisaties werken al met zo’n soort meldsysteem. Echter brengt dat tot nu flinke kosten met zich mee, kosten die voor deze bedrijven wel acceptabel zijn, maar voor de MKB-er niet. MeldBedrijfsMisstand maakt een compleet meldsysteem voor iedere organisatie bereikbaar!

Het MeldBedrijfssMisstand-systeem is uitermate eenvoudig en laagdrempelig qua gebruik, en de grote verrassing, ondanks de uitgebreide, beveiligde software erachter, drastisch goedkoper dan de bestaande systemen. Je kunt het meldsysteem zelfs 14 dagen gratis gebruiken! Hierdoor zie je hoe simpel dit systeem werkt en dat er eigenlijk geen reden meer is om het niet te doen, en jouw werknemers alle gelegenheid te bieden om zich al dan niet anoniem te uiten over misstanden.

“Want volgens Jansen en alle huidige berichtgevingen in de media, zal het aantal klokkenluiders vanaf oktober 2021 flink toenemen.