Een veilig en compleet intern meldpunt

Detecteer (vermoedelijke) misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium

Probeer ons systeem 14 dagen gratis uit

De 7 voordelen van MeldBedrijfsMisstand

 • Gratis proefversie 14 dagen
 • Daarna vast bedrag per maand (all-in*)
 • Geen jaarcontract(en), maandelijks opzegbaar
 • Het meldsysteem voldoet volledig aan de AVG
 • Anonieme dialoog tussen melder en behandelaar(s)
 • Afhandeling door behandelaar(s) van het bedrijf zelf
 • Maatwerk optioneel (Lay-out/teksten/extra vertalingen)

*Inclusief huur Servercapaciteit VPS inclusief maandelijks onderhoud/update en geen bijkomende kosten bij binnenkomende meldingen.

Hoe werkt het?

Uw medewerkers of andere belanghebbenden (leveranciers, onderaannemers, etc.) melden een misstand via het meldpunt, anoniem of niet anoniem in de gewenste taal. Het webgebaseerde meldpunt is toegankelijk vanaf elk apparaat, inclusief smartphones.

Behandelaars (geautoriseerde gebruikers) binnen uw organisatie ontvangen een melding per e-mail en melden zich vervolgens aan (middels multifactor-authenticatie) bij het streng beveiligde Casemanagement gedeelte om het bericht te lezen en eventueel een reactie te geven of aanvullende vragen te stellen.

Melder logt op enig moment opnieuw in op het meldpunt met een unieke 16-cijferige code. Vervolgens kan melder anoniem communiceren met de behandelaar binnen uw organisatie.

Behandelaars binnen uw organisatie kunnen zo vertrouwen wekken en alle benodigde informatie verkrijgen die nodig is voor onderzoek en het oplossen van de misstand.

Waarom een onafhankelijk intern meldpunt?

Misstanden eerder signaleren en hierop anticiperen voordat het escaleert

Effectiever

Misstanden worden eerder gedetecteerd en zijn dan nog minder complex.

Efficiënter

Circa 50% minder schade door fraude dan bedrijven zonder meldpunt.

Intern

Afhandeling vindt plaats door behandelaar(s) van het bedrijf zelf.

Preventief

De aanwezigheid van een onafhankelijk, compleet en veilig meldpunt zorgt voor een preventieve werking.

Multi factor beveiliging

Goed beveilligd middels het gebruik van seperate authenticatieservers en Multi Factor Authenticatie (MFA).

Veilig

 • Het platform staat op een externe server buiten uw bedrijf (VPS)
 • Melding wordt geëncrypteerd doorgegeven aan behandelaar(s) binnen uw bedrijf
 • IP-adres van de melder wordt niet doorgegeven

Veelzijdig inzetbaar

Het meldpunt is niet alleen voor medewerkers in te zetten. Indien gewenst kan het ook worden ingezet voor klanten, leveranciers, etc.

Interactief

Anonieme dialoog tussen melder en behandelaar(s) mogelijk

Volledig AVG proof

De wettelijke regels omtrent AVG zijn in acht genomen. De servers, die gebruikt worden staan opgesteld binnen Europa.

Case management systeem

Inkomende meldingen kunnen centraal worden beheerd. Zo kunt u zien wanneer een melding is ingediend, deze voor het laatst is bijgewerkt, wanneer deze verloopt, of er bijlagen zijn, de melder de laatste reactie al heeft gezien, etc.

Alle talen

Standaard in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools of Roemeens. Optioneel zijn ook andere talen mogelijk.

Flexibel / maatwerk

Indien de klant een andere Lay-out, andere vragen, extra vertalingen wenst of geen anonieme meldingen wilt ontvangen, dan is dit geen enkel probleem. Tegen een geringe meerprijs kunnen wij maatwerk leveren.

Waarom heeft uw

organisatie een

(anoniem) meldpunt nodig?

Melden onder je eigen naam als je iets waarneemt dat niet door de beugel kan als niet-betrokken medewerker, is allesbehalve vanzelfsprekend. In tegenstelling tot slachtoffers, hebben getuigen geen enkele drijfveer om te melden, eerder een motief om niet te melden.

Effectief (anoniem) meldpunt

Met een effectief (anoniem) meldpunt zullen signalen eerder kenbaar worden gemaakt. Ook zal het negeren van signalen minder snel voorkomen. Hierdoor wordt het risico op ernstige incidenten aanzienlijk verkleint.

Meer lezen
Anonieme misstanden melden zoals
 • Interne diefstal
 • Lekken vertrouwelijke informatie
 • Schending concurrentiebeding
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Onrechtmatig ziekteverzuim
 • Corruptie/steekpenningen
 • Misbruik van voorkennis
 • Drugs op werkvloer
 • Declaratie fraude
 • Prijsafspraken

Start vandaag nog met uw GRATIS proefperiode

14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen

Veelgestelde vragen

Data privacy en veiligheid zijn essentieel voor een betrouwbaar meldsysteem. Het platform van MeldBedrijfsMisstand biedt ingenieuze veiligheid voor klanten en (anonieme) melders.

 1. Om medewerkers een veilig meldkanaal te bieden. Betrokken en integere medewerkers zorgen namelijk voor een goede werksfeer binnen de organisatie.
 2. Om meldingen van (vermoedelijke) misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium te ontvangen. Hiermee wordt voorkomen dat misstanden groter worden en kunnen misstanden zo snel mogelijk worden opgelost.
 3. Voorkomen dat melders zich genoodzaakt voelen om extern (Media, Huis van Klokkenluiders, etc.) te gaan melden, met alle negatieve gevolgen van dien. Lees ook Nieuwe Europese richtlijn klokkenluiders (link aanbrengen naar persbericht Mario)
 4. Er gaat een preventieve werking uit van een (anoniem) onafhankelijk meldpunt.

Melden onder je eigen naam als je iets waarneemt dat niet door de beugel kan als niet-betrokken medewerker, is allesbehalve vanzelfsprekend. In tegenstelling tot slachtoffers, hebben getuigen geen enkele drijfveer om te melden, eerder een motief om niet te melden. De kans is groot dat ook uw medewerkers zonder (anoniem) meldpunt de andere kant op kijken in plaats van hun eigen bestaan op het spel te zetten. De meeste getuigen zullen dan ook niet melden als dit niet voor 100% veilig kan.

Zowel kleine als grote bedrijven (van 50 t/m 60.000 medewerkers), overheden, banken, verzekeringsmaatschappijen, scholen, gezondheidszorg en non-profitorganisaties overal gebruiken ze ons meldsysteem. 

Het meldsysteem is een applicatie welke speciaal is aangepast aan de wensen van de organisatie. Medewerkers kunnen er allerlei (vermoedens van) misstanden melden. De deelnemende organisatie heeft vooraf bepaald welke misstanden er via het meldpunt (anoniem) gemeld kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld ongewenst gedrag zijn, maar ook fraude, corruptie, etc. Afhankelijk van de regels die op de deelnemende organisatie van toepassing zijn, kunnen er verschillende soorten (vermoedens van) misstanden gemeld worden.

Bij een misstand in de zin van de wet moet het gaan om een misstand die uitstijgt boven een individuele kwestie of een persoonlijk conflict. Er moet sprake zijn van een van een patroon of structureel karakter, of van een zodanig ernstige of omvangrijke misstand dat daardoor het algemeen/maatschappelijk belang wordt geraakt. Bij een algemeen of maatschappelijk belang kan gedacht worden aan schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor de aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Meldingen komen bij een vooraf door de werkgever bepaalde persoon terecht. Dit kan een compliance officer zijn, maar bijvoorbeeld ook de HR-manager, of iemand anders. We noemen dat de behandelaar. Wie de behandelaar is binnen de organisatie, wordt vastgelegd in de interne meldregeling (ook wel klokkenluidersregeling genoemd). Deze persoon weet exact wat er met een melding moet gebeuren en kan deze zelf behandelen of doorsturen naar een ander bevoegd persoon, al naar gelang hetgeen is vastgelegd in de interne meldregeling.

Het (anonieme) meldpunt is bedoeld voor gebruik in situaties waarbij melden via de normale managementlijnen (leidinggevende, vertrouwenspersoon, etc.) niet gepast is, niet effectief zal zijn of als medewerkers bang zijn voor eventuele vergeldingsacties. Als medewerkers een misstand willen melden, maar zich zorgen maken over eventuele consequenties, kan men anoniem melden. Het anonieme meldpunt dient pas als laatste redmiddel te worden ingezet voordat men extern gaat melden.

Je kunt gebruik maken van het standaard platform voor één lage prijs per maand. Abonnementen vanaf € 50,- per maand (excl. BTW). Geen extra kosten of contracten. Gratis proefperiode en maandelijks opzegbaar. Bekijk de prijzencalculator hier, voor meer informatie.

Probeer ons 14 dagen gratis! Als u geniet van de proefperiode, hoeft u niets te doen. U lidmaatschap wordt automatisch voortgezet zolang u ervoor kiest om lid te blijven. U kunt altijd voor het einde van je proefperiode opzeggen. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Er is geen ingewikkeld contract, er zijn geen annuleringskosten en je gaat geen verbintenis aan. Opzeggen online is altijd mogelijk, 24 uur per dag.

Ja! De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Organisaties die reeds een interne meldregeling (klokkenluidersregeling) hebben, moeten nagaan of de behandeling van ontvangen meldingen in lijn is met de AVG. Relevante aspecten zijn bijvoorbeeld of de gegevens worden verwerkt door derde partijen, of persoonsgegevens de EU verlaten en of er een mogelijkheid bestaat dat informatie gedeeld zal worden met autoriteiten in het buitenland. Afhankelijk van hoe de bestaande interne meldregeling en/of meldpunt is ingericht en de informatie die een melder verstrekt, zal de AVG zeer waarschijnlijk invloed hebben op hoe om dient worden te gaan met meldingen van deze melders. Indien er geen professioneel anoniem  meldsysteem (ook wel meldpunt genoemd) bestaat binnen de organisatie, zal de AVG beperkend werken. We zien dat een groeiend aantal organisaties besluit een professioneel meldpunt te implementeren, zodat voldaan wordt aan de eisen van nationale en internationale wetgeving, waarbij persoonsgegevens die de melding van de melder bevat, correct worden verwerkt. We maken dan ook gebruik van een Gegevensverwerkingsovereenkomst waarin allerlei informatie wordt gegeven over het onderwerp hoe om te gaan met persoonsgegevens in het kader van een meldpunt in lijn met de AVG.

MeldBedrijfsMisstand is flexibel. Er zijn geen omslachtige contracten en geen verplichtingen aan verbonden. U kunt het account makkelijk online annuleren. U hoeft hiervoor maar twee keer te klikken. Er zijn geen annuleringskosten. U kunt het account op elk gewenst moment opstarten of stopzetten.

Nadat de melding is binnengekomen bij de behandelaar, zal deze beoordelen of er voldoende informatie is om een feitenonderzoek te starten. Dit kan eventueel met hulp van een extern particulier recherchebureau. Bij onvoldoende informatie of twijfel over de betreffende melding, zal de behandelaar aanvullende vragen stellen. Op die manier kunnen ook valse meldingen er worden uitgefilterd. De Wet Huis voor Klokkenluiders verplicht tot informeren van een melder over wat er met de melding gebeurt: bijvoorbeeld opstarten van een onderzoek, dat er bepaalde maatregelen worden genomen, er meerdere klachten noodzakelijk zijn voordat onderzoek ingesteld kan worden, enz. De melder wordt altijd geïnformeerd over wat er verder met de melding gebeurt, al zal dat nooit inhoudelijk zijn.

Met ingang van 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze wet is om de mogelijkheden tot het melden van een misstand te verbeteren en de melder bescherming te bieden tegen eventuele benadeling die hij oploopt als gevolg van het melden.

Echter in de praktijk werkt het regelmatig toch anders. Vertrouwelijkheid is het model waarbij één of een selectie van mensen (leidinggevenden, vertrouwenspersonen, etc.) de identiteit van de melder kent en deze afschermt voor derden. Helaas is vaak onderdeel van de statuten dat deze bescherming kan worden opgeheven indien het belang van de organisatie dit beginsel overstijgt. Er is dan dus geen garantie dat de identiteit van de getuige (de melder) beschermd blijft. Deze onzekerheid is een niet te overkomen drempel. Niet voor niets laten onderzoeken zien dat anonimiteit een voorwaarde is voor een effectieve meldregeling.

Ja, maar anonieme meldingen moeten altijd worden gedaan via het meldpunt. Om onbetrouwbare en valse meldingen tot een minimum te beperken en om de privacy te beschermen, dienen anonieme meldingen die via andere kanalen binnenkomen, niet in behandeling te worden genomen.

Het meldsysteem van MeldBedrijfsMisstand is zonder twijfel de meest veilige manier om misstanden in een organisatie te signaleren, bestrijden en beheren. Als je het niet gebruikt, dan is het zeker een gemiste kans!

De melding van een vermoeden van een misstand doe je anoniem bij een externe partij: MeldBedrijfsMisstand. Dit gespecialiseerde bedrijf wordt door onze organisatie hiervoor ingehuurd. Dit bedrijf beschermt de privacy en anonimiteit van de melder en de belangen van onze organisatie.

Medewerkers kunnen nu contact met onze behandelaar opnemen vanaf elk apparaat met internettoegang. Het meldsysteem codeert de informatie en verwijdert het IP-adres van de melder, zodat zijn/haar identiteit anoniem blijft. De behandelaar van onze organisatie zal niet weten wie contact met ons opneemt.