Meld anonieme miss

Een veilig en compleet intern meldpunt

Detecteer misstanden in een zo vroeg mogelijk stadium!
 • Diefstal

 • Fraude

 • Pesten

 • Ongewenst Gedrag

Waarom een onafhankelijk intern meldpunt

Anonimiteit


Het grote voordeel van het toestaan van anonieme meldingen is dat meer medewerkers zich daadwerkelijk melden.
58%  van de meldingen van klokkenluiders (in onderzochte bedrijven en landen) waren anoniem, maar later maakte bijna een derde van de anonieme klokkenluiders hun identiteit bekend tijdens het onderzoek.


Bron: EQS group, Whistleblowing Report 2021
 • Uit angst voor represailles door de beschuldigde of de werkgever.
 • Willen niet door hun collega’s als een “verklikker” worden bestempeld.
 • Omdat ze een nauwe werk- of persoonlijke relatie hebben met de verdachte.
 • Vanwege het melden van wangedrag namens een andere werknemer.
 • Zijn op de een of andere manier betrokken bij het wangedrag en willen zichzelf er niet bij betrekken.
 • Wil je de werkgever tippen over wangedrag, maar wil je zelf niet betrokken raken bij het onderzoek.

Anonimiteit is een voorwaarde om een getuige van misstanden binnen uw organisatie een melding te laten verrichten. Uw medewerker steekt niet zomaar zijn/haar nek uit. Veel organisaties bieden een anoniem meldpunt helaas (nog) niet aan. Dit is echt een gemiste kans! Een veel gehoord argument is angst voor valse meldingen met alle gevolgen van dien. Dit argument is echter niet van toepassing op ons meldsysteem aangezien uw organisatie in direct contact staat met de melder. Door het stellen van een aantal verificatievragen, kunnen valse meldingen worden herkend en vervolgens worden verwijderd uit het meldsysteem. Door de mogelijkheid te bieden om anoniem te melden wordt voor de melder de privacy verder gewaarborgd. Voor de beschuldigde medewerker wordt de gegrondheid en de kwaliteit van de melding op die manier gegarandeerd, omdat valse meldingen zo worden uitgefilterd.

Het toestaan ​​van anonieme rapportages stimuleert interne resoluties. Als melders hun identiteit niet kunnen verbergen, kunnen zij ervoor kiezen om in plaats daarvan extern aangifte te doen (bijvoorbeeld bij de media of de politie). Ons anoniem meldsysteem helpt u problemen in de kiem te smoren en mogelijk de reputatie van uw organisatie te beschermen.

Effectiever

Misstanden worden eerder gedetecteerd en zijn dan nog minder complex.
43% van fraude gevallen ontdekt door klokkenluiders vergeleken met Interne Audit die 19% van de fraude gevallen ontdekt.
Bron: Whistleblowers.org

Met een effectief (anoniem) meldpunt zullen signalen eerder kenbaar worden gemaakt. Ook zal het negeren van signalen minder snel voorkomen. Hierdoor wordt het risico op ernstige incidenten aanzienlijk verkleint.

Preventief

De aanwezigheid van een intern onafhankelijk, compleet en veilig meldpunt zorgt voor een preventieve werking doordat misstanden eerst intern kunnen worden opgelost.
5 op de 6 melders kiest ervoor om bedrijfsmisstanden te melden via het intern meldkanaal.

80%

20%

Intern meldpunt
Extern meldpunt
Bron: oecd.org

Een interne meldregeling opstellen zonder goed doordrongen te zijn van deze problematiek en deze mee te nemen in de opzet ervan, is bij voorbaat kansloos: er zal geen melding binnenkomen. Bedrijven die zich hiervan bewust zijn, zijn doordrongen van het nut van het implementeren van een effectief meldpunt zoals dat van ‘MeldBedrijfsMisstand’. Laat uw medewerkers zich anoniem tot u richten. Middels het meldsysteem kunnen uw behandelaars communiceren met de anonieme melders. Het meldpunt kan zowel als alternatief worden gebruikt dan wel als aanvulling op een bestaande interne meldregeling.

Holistische benadering

Een interne meldkanaal kan ook gebruikt worden voor niet-integriteit meldingen zoals een ongezonde werkvloer, psychische klachten, pesten.

Aantal meldingen is als gevolg van COVID sterk toegenomen!

Bron: Inspectie SZW, Registratie klachten en signalen 2020
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Interne diefstal
 • Lekken vertrouwelijke informatie
 • Schending concurrentiebeding
 • Onrechtmatig ziekteverzuim
 • Corruptie/steekpenningen
 • Misbruik van voorkennis
 • Drugs op werkvloer
 • Declaratie fraude
 • Prijsafspraken

Hoe werkt onze meldpunt?

Melder

Medewerker
Leverancier
Klant

01

Meldsysteem
Meldbedrijfs
Misstand

24/7 wereldwijde 
Toegang cloud 
omgeving VPS Server

02

Organisatie

HR
Behandelaar

03

Hoe werkt onze meldpunt?

Melder

Medewerker
Leverancier
Klant

01

Meldsysteem
Meldbedrijfs
Misstand

24/7 wereldwijde 
Toegang cloud 
omgeving VPS Server

02

Organisatie

HR
Behadelaar

03

1
Medewerker maakt een anonieme melding via het meldpunt. Dit kan via de website, tablet of smartphone.
2
Behandelaars (geautoriseerde gebruikers) ontvangen een melding per e-mail en melden zich vervolgens aan via  multifactor authenticatie bij het streng beveiligde casemanagement. Behandelaars kunnen vervolgens het bericht lezen en eventueel erop reageren.
3
Melder logt opnieuw in met een unieke 16-cijferige code om te kunnen communiceren met de behandelaar binnen de organisatie voor het oplossen van de misstand.

Start vandaag nog met uw 
GRATIS proefperiode

14 dagen gratis
© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram