Over ons

Over MeldBedrijfsMisstand

Het platform ‘MeldBedrijfsMisstand’ is in het leven geroepen om het anoniem melden van misstanden te bevorderen. Door de anonimiteit van de klokkenluider te waarborgen, wordt de drempel verlaagd om een dergelijke melding te maken. Daarnaast draagt het platform ‘MeldBedrijfsMisstand’ bij aan een integere samenleving en wordt er voldaan aan de wettelijke vereiste meldregeling.

Niet zelden blijkt na onderzoek dat integere werknemers op de hoogte waren van de misstanden, maar deze niet eerder durfden te melden bij bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon. Met het meldsysteem van ‘MeldBedrijfsMisstand’ haalt uw organisatie een integriteitsmanagement systeem in huis met een case management die volledig anoniem is en waarbij de berichtverkeer volledig versleuteld is. Met onze meldregeling kan uw organisatie misstanden eerder signaleren en hierop anticiperen voordat het escaleert.

MeldBedrijfsMisstand is in 2021 gelanceerd met het doel om een bijdrage te leveren aan het terugdringen en voorkomen van interne misstanden bij organisaties zoals; fraude, diefstal, ongewenste omgangsvormen, etc. Middels ons meldsysteem kunnen o.a. medewerkers misstanden melden en kan er communicatie plaatsvinden tussen de behandelaar en de (anonieme) melder. Zo kan iedere melding voor alle betrokken partijen op een eerlijke manier worden behandeld, onderzocht en afgehandeld.

© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram