Klokkenluidersregeling

september 17, 2021

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Werkgevers met vijftig werknemers of meer zijn verplicht een procedure te hebben voor het melden van een (vermoeden van een) misstand. De werkgever onderzoekt de misstand en neemt, indien nodig, maatregelen. Zo’n interne regeling werkt drempelverlagend en kan escalatie voorkomen. 

De Wet huis van klokkenluiders

De beschreven verplichting van een interne klokkenluidersregeling is onderdeel van de Wet huis voor klokkenluiders. Doel van deze wet is de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Zowel OR als werkgever moeten het eens zijn over (wijzigingen aan) de interne klokkenluidersregeling.

Sinds 2019 is er een Europese richtlijn die klokkenluiders beter beschermt. Daarom wordt ook de Nederlandse Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. De wetswijziging gaat naar verwachting eind 2021 in.

Inhoud klokkenluidersregeling

In uw klokkenluidersregeling staat beschreven hoe u binnen uw organisatie omgaat met het melden van een (vermoeden van een) misstand. Onderstaande punten moeten zeker terugkomen in de regeling:

  • Hoe gaat u om met een interne melding?
  • Uw definitie van ‘een vermoeden van een misstand’.
  • De functionaris bij wie uw werknemer de misstand kan melden.
  • Dat u de melding als werkgever vertrouwelijk behandelt.
  • Dat uw werknemer in vertrouwen een adviseur kan raadplegen.

Uitgangspunt is dat vermoedens van misstanden eerst intern worden gemeld en behandeld. Wordt het vermoeden niet naar behoren behandeld, dan kan een werknemer zich wenden tot het Huis voor klokkenluiders. 

Waarom een klokkenluidersregeling?

Een goede werkgever bevordert een bedrijfscultuur waarbinnen misstanden worden voorkomen. Hij treft maatregelen die de kans op incidenten verkleinen en risico’s verminderen. Door tijdig ingrijpen bij (vermeende) misstanden, voorkomt u escalatie, een mogelijk conflict of langdurige uitval. Goede afspraken met de bedrijfsarts, de vertrouwenspersoon en de functionaris bij wie intern meldingen gedaan kunnen worden, zijn belangrijke voorwaarden. Net als duidelijkheid over ieders rol. Met goede onderlinge afspraken voorkomt u ziekteverzuim, onrust op de werkvloer en reputatieschade.

© 2022 meldbedrijfsmisstand   |    Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
© 2024 meldbedrijfsmisstand Powered by Aemeyo
© 2022 meldbedrijfsmisstand 
Powered by Aemeyo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram